عضوی از خانواده نگین خوراک باشید

شرایط احراز:

 • رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 • سابقه: حداقل 5 سال 

شرح شغل و وظایف

 • تسلط بر الزامات ISO9001 و ISO22000
  – اجرا و نظارت بر کارایی سیستم های کیفیت و بازرسی 
  – شناسایی فرآیندهای سازمان و تعیین شاخص های پایش و اندازه گیری آن
  – همکاری در تدوین استراتژی های سازمان و طرح ریزی اهداف و برنامه های کیفیت
  – تدوین یا بازنگری مستندات موردنیاز فرآیندها
  – نظارت بر عملکرد فرآیندهای سیستم مدیریت 
  – شناسایی نیازمندی های آموزشی
  – دقیق، فعال، منظم

"*" indicates required fields

1مشخصات فردی
2تحصیلات
3دوره های آموزشی
4نرم افزارها
5زبان های خارجی
6سوابق کاری
7مرحله پایانی