• کشاورزی
  • توانایی تامین مواد اولیه مرغوب با مناسبترین قیمت و کمترین هزینه
  • نظارت مستقیم بر تولید محصولات کشاورزی
  • تامین مستقیم مواد اولیه از طریق کشاورزی قراردادی
  • تامین اقلام و واریته های مناسب برای کشاورزان و آموزش آنها در راستای کشاورزی پایدار

کشاورزی