• نظارت پیوسته

در بخش های مختلف از تهیه مواد اولیه تا تولید، فرایندهای مدونی با هدف نظارت بر کیفیت لحاظ شده است.

بررسی و نظارت پیوسته لازمه ارائه محصولاتی با بالاترن سطح کیفی است.

  • بهبود مستمر 

با توجه به آنکه  مشتریان نگین خوراک پارس در زمره بزرگترین تولیدکننده های صنعت غذای ایران هستند، بهبود سطح کیفی از اولویت های تولید در مجموعه بوده و تیم متخصصان در تلاش برای ارائه ارائه هر چه بهتر محصولات هستند.