عمل-آوري-کالباس-خشک

دستور مصرف پیشنهادي جهت عمل آوري محصولات 35 تا 40 درصد جذب آب و داراي حدود 70 درصد قطعات نمایشی(کالباس خشک):

پایدارکننده 2کیلوگرم، نمک 2000-2200 گرم، فسفات تامبلري 650-700 گرم، نشاسته (ترجیحاً نشاسته سیب زمینی)2-2.5کیلوگرم، آب و یخ 40-35کیلوگرم دستور مصرف پیشنهادي جهت عمل آوري محصولات با 35 تا 40 درصد جذب آب و داراي حدود 1/5 برابر قطعات نمایشی (نسبت به زمینه محصول) –ژامبون ها: پایدارکننده 3  کیلوگرم، نمک2000-2200 گرم، فسفات تامبلري 600-500 گرم، نشاسته (ترجیحا نشاسته سیب زمینی ) 3000 گرم آب و یخ 35- 40 کیلوگرم دستور مصرف پیشنهادي جهت عمل آوري محصولات با حدود30 درصد جذب آب و داراي حدود 2/5 برابر قطعات نمایشی (نسبت به زمینه محصول) – ژامبون ها: پایدارکننده 3 یک کیلوگرم،نمک 2000-1800 گرم، فسفات تامبلري 420-400 گرم، نشاسته (ترجیحا نشاسته سیب زمینی ) 3000-2500 گرم، کازئینات سدیم 1500 ، آب و یخ 30 یک کیلوگرم روش تولید -1 در صورت استفاده از میکسر، ابتدا نمک و نیتریت به لقمه ها افزوده شده وپس از اطمینان از پخش شدگی مطلوب به ترتیب بقیه مواد پودري (به استثناء نشاسته) را اضافه کرده و اجازه دهید ترکیبات به خوبی میکس شود، در این میان آب و یخ را هم به تدریج اضافه کنید. زمان پیشنهادي براي این پروسه از ابتداي افزودن مواد حدود 5 /2 ساعت میباشد. به منظور حصول رنگ بهتر و همچنین تکمیل فرایند عمل آوري : پس از 24 ساعت استراحت در سردخانه و پ شی از استفاده از لقمه ها در محصول، تمامی میزان نشاسته ذکر شده در بالارا (در صورت عمل آوري لقمه سفید) با40 گرم اسید آسکوربیک به خوبی میکس کرده (این میزان با توجه به رنگ مطلوب از نظر مصرف کننده متغیر خواهد بود ) و در میکسر به لقمه ها اضافه کنید. 2-در صورت استفاده از تامبلر، تمامی ترکیبات را به صورت براین به قطعات گوشت درون تامبلر افزوده و به مدت 2 ساعت عمل آوري انجام شود. به منظور حصول رنگ بهتر در محصول عمل آوري شده : پس از 24 ساعت استراحت در سردخانه و پیش از استفاده از لقمه ها در محصول میزان 500 گرم نشاسته (ترجیحاً سیب زمینی) را با 40 گرم اسید آسکوربیک(در صورت عمل آوري لقمه سفید ) به خوبی میکس کرده وسپس در میکسر به لقمه ها افزوده و اجازه دهید تا به خوبی یکدست شوند.. موارد بالا به ازاي 100 کیلوگرم لقمه در نظر گرفته شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *